การเปลี่ยนแปลงการแจ้งผลสอบ PMP – 25 กันยายน 2566

Project Management Institute (PMI) เพิ่งประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงการแจ้งผลสอบ Project Management Professional (PMP) ซึ่งจะมีผลในวันที่ 25 กันยายน 2566 ดังนี้

สอบก่อน 25 กันยายน 2566        สอบ 25 กันยายน 2566 เป็นต้นไป        
 1. หลังสอบเสร็จ ผลสอบ PMP จะถูกแจ้งให้ผู้สอบทราบทันที บนหน้าจอและเอกสารในวันสอบ   1. ไม่แจ้งผลสอบ PMP ในวันสอบ แต่จะประกาศผลให้ทราบผ่าน Email หลังวันสอบไปแล้ว 5 วัน
 2. หากถูกตรวจพบความไม่โปร่งใสในการสอบ จะให้ทำการสอบใหม่ โดยสามารถเลือกรูปแบบการสอบ Online หรือที่สนามสอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. คะแนนสอบจะถูกยกเลิก และให้มาสอบใหม่ที่สนามสอบเท่านั้น โดยผู้สอบต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย


การเปลี่ยนแปลงเรื่องการแจ้งผลสอบนี้ มีผลกับการสอบ PMP เท่านั้น ไม่มีผลกับการสอบ Certification อื่นๆ ของ PMI 

เพื่อให้ผลสอบไม่ถูกยกเลิก และได้ผลสอบที่ไม่มีประเด็นความโปร่งใสในการสอบ อาจารย์ขอแนะนำให้ผู้สอบ PMP เลือกสมัครสอบที่สนามสอบ เพราะมีเจ้าหน้าที่ของสนามสอบดูแลความถูกต้องของการเข้าสอบและความโปร่งใสในการสอบเคร่งครัดกว่าการสอบ Online ทำให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสอบจากหลักฐานต่างๆ ของสนามสอบได้ง่ายและชัดเจน ช่วยป้องกันข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้นจากการสอบเองผ่านระบบ Online

ในปัจจุบัน สนามสอบของ PMI ที่กทม. มี 2 แห่ง ได้แก่
1.    ศูนย์สอบ Pearson Professional Centers อาคาร Bangkok Business ชั้น 10 สุขุมวิท 21 
2.    บริษัท The Enterprise Resource Training จำกัด ตึกชาญอิสระ 2 ชั้น 3 ถ.เพชรบุรี

ขอให้โชคดีในการสอบ PMP ค่ะ

บทความโดย  อาจารย์ อรินทรา ปัญญายุทธการ (PMP)
Knowledger Co., Ltd.
www.knowledgertraining.com