Register

PM TALK #9 การพัฒนาความสามารถในการบริหารโครงการ ให้กับองค์กร
(ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 

วันที่ 10 เมษายน 2567 
เวลา 13.30 - 16.00 น.
สถานที่อบรม โรงแรม เคป ราชา ศรีราชา ชลบุรี

การพัฒนาทักษะของ Project Manager ในระดับบุคคลนั้น ผมได้บรรยายไปในหลายโอกาสแล้ว 
ครั้งนี้ จะเป็นการตอบคำถามว่า " องค์กร ที่มีความสามารถ (Capability) ในการบริหารโครงการที่ดีนั้น ต้องดูที่ปัจจัย อะไรบ้าง " ท่านผู้บริหารที่มีภาระกิจต้องพัฒนา Capability ในการบริหารโครงการ ให้องค์กร เข้ามาร่วมฟัง และ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ในสัมมนาครั้งนี้นะครับ เพื่อจะได้ทราบว่า องค์กรเรา ต้องปรับปรุง หรือพัฒนา ในปัจจัยใดบ้าง เพื่อความเป็นเลิศ ในการบริหารโครงการ และที่สำคัญที่สุด เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ

ผู้บรรยาย 
อาจารย์ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ
PMP, CISSP, CISA, IRCA, ITIL, Project+

ลงทะเบียน:
คลิ๊กที่ลิงค์ https://forms.gle/6A8yfWnJEdZD4q7W6 เพื่อลงทะเบียน