Project Management,PMO,PMP,PMP Exam,PMBOK,บริหารโครงการ,project management training,สอบ PMP,เตรียมสอบ PMP,ติวสอบ PMP,project management course,PMP exam prep,pmp prep,Pm training,อบรมบริหารโครงการ,อบรม PM,อบรม PMP,อบรม project management,pm course, pr
 
www.knowledgertraining.com
หน้าแรก หลักสูตรและตารางอบรม วิทยากร บริการของเรา ติดต่อลงทะเบียน  
-A +A
 
ลงทะเบียนและชำระเงิน
ติดต่อเรา
 Search
 
Change Language to  
 
ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง Project Manager และ Business Analyst
 
   Project Manager (PM) คือ ผู้นำของทีมงานให้สามารถส่งมอบโซลูชั่นหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้สำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ ภายใต้เงื่อนเวลา งบประมาณ และขอบเขตงานที่กำหนดไว้

Business Analyst (BA) คือ ผู้นำของทีมงานให้สามารถค้นหาความต้องการที่แท้จริง พร้อมทั้งทำให้มั่นใจว่าโซลูชั่นที่ใช้งานนั้นมีความถูกต้อง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้จริง

ทั้งสองบทบาทที่กล่าวมานั้น อาจมีบางกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการที่มีความเหมือนหรือมีความทับซ้อนกับของทั้ง PM และ BA ทำให้บางครั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการต่างสงสัยว่า กิจกรรมที่ทับซ้อนนั้นบทบาทใดควรรับผิดชอบ ซึ่งขึ้นกับบริบทขององค์กรนั้นว่าจะกำหนดให้ใครทำ โดยส่วนใหญ่องค์กรเลือกที่จะแบ่งแยกกิจกรรมที่ทับซ้อนให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายแก่การมอบหมายงานและประเมินผลงาน

แผนภาพแสดงความแตกต่างระหว่าง PM และ BA รวมถึงการทับซ้อนของทั้งสองบทบาท

PM, BA, business analysis, business analyst, business analysis training, BA training

นอกจากนี้ หลายองค์กรมีการตั้งคำถามว่า ในหนึ่งโครงการควรจะมอบหมายให้ใครคนใดคนหนึ่งมีบทบาทเป็นทั้ง PM และ BA หรือว่าควรแยกบทบาททั้งสองออกมาอย่างชัดเจน ในกรณีที่ต้องการมอบหมายให้มีบทบาททั้งสองอย่างให้กับใครคนใดคนหนึ่งนั้น ควรพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้
  • โครงการควรมีขนาดเล็ก เล็กในที่นี้หมายถึงจำนวนชั่วโมงที่ใช้น้อย ค่าใช้จ่ายน้อย หรือขอบเขตของงานในโครงการมีไม่มาก เมือเทียบกับขนาดโครงการปกติขององค์กรนั้น
  • โครงการที่มีการจำกัดการใช้งานทรัพยากร ทั้งในแง่ของกำลังคน หรืองบประมาณที่ใช้ จึงเป็นปัจจัยที่บังคับให้ทีมงานอาจจะต้องรับบทบาทมากกว่าหนึ่งอย่าง
  • ทัศนคติในการทำงานที่เน้นความร่วมมือกัน แนวคิดนี้ทำให้ทุกคนในทีมต้องสามารถทำงานได้มากกว่าหนึ่งบทบาทและเป็นการช่วยเหลือกันตลอดเวลา โดยไม่แบ่งแยกบทบาทและหน้าที่ระหว่างคนในทีม
  • โครงการที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยความเสี่ยงอาจจะพิจารณาในมิติของผลกระทบที่ได้รับ หรือ โอกาสที่จะได้รับความเสี่ยงในเชิงลบ
  • โครงการนั้นมีผลกระทบกับกลุ่มผู้ใช้งานน้อยราย ยกตัวอย่างเช่น บางโครงการอาจจะเกี่ยวเนื่องกับแผนกที่ใช้งานประมาณ 1-3 แผนก ทำให้เกิดความง่ายในการบริหารโครงการ และการจัดเก็บความต้องการของผู้ใช้งาน
ทั้งสองบทบาทนี้ ไม่ว่าจะแยกหรือรวมไว้ในคนใดคนหนึ่งนั้น สิ่งสำคัญคือทั้งสองบทบาทควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะให้โครงการที่ส่งมอบให้กับผู้ใช้งานนั้น สามารถเสร็จได้ตามเงื่อนเวลา งบประมาณ และขอบเขตงานที่กำหนดไว้ รวมถึงมีความถูกต้อง สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงให้กับผู้ใช้งานได้

                                                                                            Suthiphan Sikasemwong, PMP
 
 
     
 

Project Risk Management Techniques

 

 

 

  

 

According to the definition stated in Project Management Body of Knowledge (PMBOK), risk refers to a situation that is uncertain about occurrence but affects a project if it occurs. It can be simply explained that risk is a concern of a project manager or a project team. When that concern occurs, there should be a risk plan to alleviate it.

More

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Pathway to Professional Project Managers

 

 

 

 

 

Project Manager is obliged to be responsible in planning, managing, monitoring & controlling, administration and remediation of various problems in projects, including the accountability towards all work results incurred from the operation of project. But, the differences between project manager and professional project manager are different by 3 elements, namely


More

 

 

 

 


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

- Business Analysis Essential (2 Days)
- Project Management Master (9 Days)
- Project Management Professionals (6 Days)
- Project Management Practitioner (3 Days)
- Intensive PMP Exam Preparation – Guarantee (7 Days)

 

Business Analysis, Business analyst, BA, project manager and business analyst, business analyst and project manager, business analysis training, BA training, อบรม BA, อบรม business analysis, อบรม Business analyst, อบรม BA, อบรม business analysis, อบรม Business analyst, knowledger, knowledgertraining, knowledger training  


หน้าแรก | หลักสูตรและตารางอบรม | วิทยากร | บริการของเรา | ติดต่อลงทะเบียน
 
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
Knowledger Co., Ltd
728 Bangbon 4 Soi 7, Bangbon Nuea, Bangbon, Bangkok 10150 Thailand
Tax ID: 0105555106113
Tel : 099-283-5200, 081-583-8805, 085-980-3563
Email : info@knowledgertraining.com