Project Management,PMO,PMP,PMP Exam,PMBOK,บริหารโครงการ,project management training,สอบ PMP,เตรียมสอบ PMP,ติวสอบ PMP,project management course,PMP exam prep,pmp prep,Pm training,อบรมบริหารโครงการ,อบรม PM,อบรม PMP,อบรม project management,pm course, pr
 
www.knowledgertraining.com
หน้าแรก หลักสูตรและตารางอบรม วิทยากร บริการของเรา ติดต่อลงทะเบียน  
-A +A
 
ลงทะเบียนและชำระเงิน
ติดต่อเรา
 Search
 
Change Language to  
  Work Breakdown Structure โครงการติดตั้งระบบป้องกัน Advanced Persistent Threats (APT)    
  
 
        2 ปีก่อน ผมเขียนบทความเรื่อง Sense of Accountability โดยอธิบายถึงทัศนคติที่ดีของ Project Manager ในการรับผิด และรับชอบ ผลการปฏิบัติงานทุกเรื่องในโครงการ และในการบรรยายเรื่องการบริหารโครงการ หลายๆครั้ง ก็จะต้องอ้างอิงถึง ตารางมอบหมายงานหรือกิจกรรมในโครงการ ให้คนที่เกี่ยวข้องทราบบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง ซึ่งจะมีบทบาท 4 ประเภท ดังนั้น

       Responsibility หมายถึง คนที่มีหน้าที่ ลงมือปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้นๆ อาจจะมีมากกว่า 1 คน ก็ได้
       Accountability หมายถึง คนที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมนั้นๆ และควรมีคนที่เป็น Accountability Person เพียงคนเดียวในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการรับผิดชอบผลการทำงาน
       Consult หมายถึง คนที่มีคอยให้คำปรึกษา ผู้ปฏิบัติ
       Inform หมายถึง คนที่ต้องได้รับการสื่อสาร แจ้งเตือน ในการปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้นๆ
       รวมเรียก ตารางดังกล่าวว่า RACI Table
       เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง ผมจึง นำโครงการ ที่ได้มีโอกาสเป็น Project Sponsor ในช่วงเวลาที่เป็น Head of IT Security ขององค์กรขนาดใหญ่  มาใช้เป็นตัวอย่าง ในการกำหนดกิจกรรม (Work Breakdown Structure) และตารางมอบหมายงาน (RACI Table)  โดยโครงการที่นำมาแบ่งปันความรู้ ผมเลือกโครงการ การติดตั้ง ระบบป้องกัน Advanced Persistent Threats (APT)  เพื่อเป็นแนวทางให้ Project Manager ที่ต้องบริหารโครงการด้าน IT Security จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในงานของตนเอง
 wbs, raci, apt, Advanced Persistent Threats
wbs, raci, apt, Advanced Persistent Threats
 wbs, raci, apt, Advanced Persistent Threats
 
wbs, raci, pmp

wbs, raci, apt, Advanced Persistent Threats

wbs, raci, apt, Advanced Persistent Threats


                                                                                                       ไพบูลย์  ปัญญายุทธการ (PMP, CISSP, CISA, ITIL, PCI-P, ISO27001 Auditor)
 
                                                                                  
 
APT, it management, Advanced Persistent Threats, CIO, it security, raci, head of IT security, it project, it project manager, it security project

Related Articles 

เพิ่มสมรรถนะ IT ด้วย Enterprise Architecture Management
Enterprise Architecture Management หรือ EAM คือการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมของระบบ IT ในมุมมองระดับองค์รวม (enterprise) ซึ่งเปรียบเสมือนการวางผังเมืองให้ IT เพื่อให้การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ IT ที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล...อ่านต่อ

การวางกลยุทธ์ด้าน IT เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร

ทุกองค์กรจะมีการวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินการทางธุรกิจที่เรียกว่า Corporate Strategy ที่ระบุเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินการ  หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งขององค์กรจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในแผนกลยุทธ์ขององค์กรอย่างชัดเจน  และต้องสามารถวางแผนกลยุทธ์ของ IT ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับแผนและความต้องการขององค์กร รวมทั้งได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนด้าน IT เพื่อสร้างความได้เปรียบเทียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage)   จึงจะสามารถช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้...อ่านต่อ

 


หน้าแรก | หลักสูตรและตารางอบรม | วิทยากร | บริการของเรา | ติดต่อลงทะเบียน
 
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
Knowledger Co., Ltd
728 Bangbon 4 Soi 7, Bangbon Nuea, Bangbon, Bangkok 10150 Thailand
Tax ID: 0105555106113
Tel : 099-283-5200, 081-583-8805, 085-980-3563
Email : info@knowledgertraining.com