Project Management,PMO,PMP,PMP Exam,PMBOK,บริหารโครงการ,project management training,สอบ PMP,เตรียมสอบ PMP,ติวสอบ PMP,project management course,PMP exam prep,pmp prep,Pm training,อบรมบริหารโครงการ,อบรม PM,อบรม PMP,อบรม project management,pm course, pr
 
www.knowledgertraining.com
หน้าแรก หลักสูตรและตารางอบรม วิทยากร บริการของเรา ติดต่อลงทะเบียน  
-A +A
 
ลงทะเบียนและชำระเงิน
ติดต่อเรา
 Search
 
Change Language to  
  แนวข้อสอบ PMP ประเภท Scenario Question (ตอนที่ 2)    
          


pmp, knowledger, knowledgertraining, สอบ pmp, ติวสอบ pmp, ติว pmp, อบรม pmp

Exam 4 :  ท่านเป็น Project Manager ในโครงการก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ มูลค่า 1,000 ล้านบาท และเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่บริษัทของท่านเคยทำมา โครงการนี้เกี่ยวข้องกับ Supplier และผู้รับเหมาก่อสร้าง 7 ราย และมีทีมงานที่เกี่ยวข้อง ถึง 142 คน และมี Work Package ในโครงการถึง 4,430 Work Package  และเมื่อโครงการนี้เริ่มต้นแล้ว จะไม่สามารถหยุดหรือยกเลิกได้ เนื่องจากค่าปรับมีมูลค่าสูงมาก อีกทั้งหากโครงการล่าช้า บริษัทท่านจะโดนค่าปรับ วันละ 0.2% ของมูลค่าโครงการ  ในฐานะที่ท่านเป็น Project Manager สิ่งที่ท่านจะต้องให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างรอบคอบและคือข้อใด

 1. Review all cost proposals from the sellers.          
 2. Examine the budget reserves.    
 3. Perform an identification of risks.
 4. Complete the project charter.
คำตอบคือ ข้อ C.  ข้อนี้วิเคราะห์ไม่ยากนะครับ โจทย์พยายามบอกเราว่า มันเป็นโครงการใหญ่ และซับซ้อน และเราก็ไม่เคยทำมันมาก่อน รวมถึงหากโครงการล่าช้า หรือล้มเหลว ก็จะโดนปรับเงินอีกด้วย ดังนั้น สิ่งที่ Project Manager ควรต้องทำ ก็ถูกทุกข้อเลยนะครับ แต่สิ่งที่ Project Manager ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือ การพยายามบริหารความเสี่ยงของโครงการให้ดี เพราะมันเป็นโครงการที่มีปัจจัยเสี่ยงหลายเรื่อง ดังนั้น คำตอบข้อนี้ จึงเป็นเรื่องการพยายามระบุความเสี่ยงของโครงการให้ครบถ้วน รอบคอบ และชัดเจนครับ 
 
Exam 5 : ท่านเป็น Project Manager ในโครงการ ที่มีค่า CPI=0.6 และ SPI=0.11 โครงการนี้มี 625 Work Packages และใช้เวลา 4 ปี  ทีมงานในโครงการขาดประสบการณ์ ในการทำงาน ทั้งทางด้านเทคนิคและด้านการบริหารโครงการ ข้อใดคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านควรทำ (What is the best thing you should do ?)
 1. Spend more time improving the cost estimates.   
 2. Remove as many work packages as possible.      
 3. Update risk identification and analysis.
 4. Reorganize the responsibility assignment matrix.
คำตอบคือ ข้อ C.  โจทย์ข้อนี้คล้ายโจทย์ข้อที่แล้ว โดยเราจะพบว่า โครงการมีสุขภาพไม่ดี เพราะ CPI=0.6 และ SPI=0.11  แสดงว่าใช้เงินไม่คุ้มค่ากับงานที่ได้มาและล่าช้าจากแผน อย่างมาก  รวมถึงทีมงานก็ยังไม่เก่งอีกด้วย ดังนั้น สิ่งที่ Project Manager ควรต้องทำ ก็คือ การพยายามบริหารความเสี่ยงของโครงการให้ดี โดยการระบุความเสี่ยงให้ครบและวิเคราะห์ความเสี่ยงให้รอบคอบครับ
 
Exam 6 : ท่านเป็น Project Manager ของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้บริษัทของท่าน โครงการดำเนินไปด้วยดี ไม่ล่าช้า ใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน และสามารถดำเนินการตามขอบเขตของแผนงานได้ เช้าวันหนึ่งทีมงานของท่าน นำข้อมูลมาแจ้งว่า Supplier รายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ ที่จะใช้ในการประกอบ Prototype ของผลิตภัณฑ์ใหม่ ของโครงการของท่าน มีข่าวในหนังสือพิมพ์ว่า การผลิตวัตถุดิบดังกล่าวมีข้อผิดพลาดมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ของท่าน  ข้อใดคือสิ่งที่ท่านควรทำเป็นลำดับแรก (What is the next thing you should do ?)
 1. Stop work on the prototype.       
 2. Develop a risk mitigation plan.   
 3. Determine a workaround.
 4. Quantify the risk.

คำตอบคือข้อ D  จากโจทย์ข้างต้น เราจะพบว่า การหยุดการทำ Prototype นั้น ยังไม่ใช่สิ่งแรกที่ควรทำ เนื่องจากเรายังไม่ทราบผลกระทบที่มีต่อโครงการของเรา และการจัดทำ Mitigation Plan หรือการหา Workaround นั้น ก็ควรจะทำหลังจาก ประเมินความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สิ่งแรกเมื่อ Project Manager พบความเสี่ยง เขาควรทำการประเมินผลกระทบ และโอกาสเกิดให้ชัดเจน เพื่อให้ทราบระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการใดๆ เพราะอาจจะเป็นไปได้ว่า มันอาจจะเป็นความเสี่ยงต่ำ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีแผนรองรับก็ได้ครับ

                                                                                             ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ PMP

 
 
     
  แนวข้อสอบ PMP ประเภท Scenario Question (ตอนที่ 1)  
      
 
สำหรับคนที่กำลังจะเตรียมสอบ PMP ก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า  ข้อสอบส่วนใหญ่ จะเป็นข้อสอบแนวดุลยพินิจ โดยให้โจทย์มาเป็นเหตุการณ์แล้วถามเชิงวิเคราะห์เหตุการณ์เหล่านั้น เช่น ถามว่า ในฐานะที่เราเป็น Project Manager เราควรทำสิ่งใดต่อไปเป็นลำดับแรก (What is the next thing you should do ?) หรือ เราอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรทำ (What is the best thing you should do ?)
 
อ่านต่อ
 
     
 
 
  ข้อสอบ PMP เรื่อง เทคนิคการตอบโต้ความเสี่ยงในโครงการ  
     
  เนื่องจากมีผู้เข้าอบรมหลักสูตรเตรียมสอบ PMP หลายท่าน ถามมาถึง เทคนิคในการตอบโต้ความเสี่ยงในโครงการ ว่าทำอย่างไร จึงจะสามารถทำข้อสอบ PMP ในเรื่องนี้ได้  โดยโจทย์ข้อสอบมักจะให้ตัวอย่างเหตุการณ์ หรือ Scenario และถามว่า การกระทำดังกล่าวเป็นเทคนิคการตอบโต้ความเสี่ยง ประเภทใด ในบทความนี้ จะขออธิบายเทคนิคการตอบโต้ความเสี่ยงในโครงการ ให้กระจ่างชัด

อ่านต่อ
 
     
 
 
  9 เทคนิคพิชิตการสอบ PMP ได้ในครั้งแรก (สำหรับผู้ทำงานประจำ)  
     
  ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า นวัตกรรมที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และทำให้เกิดขึ้นจริงได้ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารโครงการนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ในหลายๆด้าน และประกอบกับการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อใช้ทรัพยากรและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารโครงการควรมีใบประกาศนียบัตร Project Management Professional (PMP) ซึ่ง PMP เป็น Certification ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในวงการ 

อ่านต่อ
 
     

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

- Intensive PMP Exam Preparation – Guarantee (7 Days)
- Project Management Master (9 Days)
- Project Management Professionals (6 Days)
- Project Management Practitioner (3 Days)

 

 


หน้าแรก | หลักสูตรและตารางอบรม | วิทยากร | บริการของเรา | ติดต่อลงทะเบียน
 
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
Knowledger Co., Ltd
728 Bangbon 4 Soi 7, Bangbon Nuea, Bangbon, Bangkok 10150 Thailand
Tax ID: 0105555106113
Tel : 099-283-5200, 081-583-8805, 085-980-3563
Email : info@knowledgertraining.com