Project Management,PMO,PMP,PMP Exam,PMBOK,บริหารโครงการ,project management training,สอบ PMP,เตรียมสอบ PMP,ติวสอบ PMP,project management course,PMP exam prep,pmp prep,Pm training,อบรมบริหารโครงการ,อบรม PM,อบรม PMP,อบรม project management,pm course, pr
 
www.knowledgertraining.com
หน้าแรก หลักสูตรและตารางอบรม วิทยากร บริการของเรา ติดต่อลงทะเบียน  
-A +A
 
ลงทะเบียนและชำระเงิน
ติดต่อเรา
 Search
 
Change Language to  
  เทคนิคการเตรียมตัวสอบ PMP ในสภาวะที่เราต้องทำงานประจำ    
 
        สำหรับการเตรียมตัวสอบ PMP นั้น สิ่งสำคัญคือ การบริหารเวลา โดยเฉพาะบรรดา Project Manager มืออาชีพที่มีภาระค่อนข้างมากจากงานประจำ ผู้ที่จะต้องเตรียมตัวสอบนั้น ควรจัดทำแผนการอ่านหนังสือและการทำข้อสอบให้เหมาะสมกับเวลาของตัวเองและสามารถใช้ได้จริง ควรกำหนดวันที่สอบให้อยู่ภายใน 1-2 เดือนหลังจากวันที่เรียนจบคอร์สแล้ว เพราะถ้ากำหนดให้เร็วกว่านั้นความแม่นยำอาจจะยังไม่เพียงพอ หรือถ้าช้ากว่านั้นความมุ่งมั่นในการสอบก็จะหายไป ดังนั้นการบริหารเวลาในการอ่านหนังสือและการทำข้อสอบจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการสอบและการทำงานประจำของเราก็ไม่บกพร่องด้วยเช่นกัน

ข้อแนะนำในการเตรียมตัวสอบ PMP

• PMBOK เป็นหนังสือที่จำเป็นต้องอ่านเป็นอย่างยิ่ง เพราะข้อสอบจะใช้ Wording ใน PMBOK เป็นส่วนใหญ่ การพูดกับตัวเองขณะอ่านหนังสือ การเขียนบันทึกย่อในภาษาที่เราเข้าใจได้ง่าย และการทำ Mind Map เพื่อการจดจำ Input, Tools & Techniques และ Output ของแต่ละ Process ถือเป็นอีกเทคนิคที่ควรปฏิบัติ นอกจากนี้ควรหาหนังสือที่เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบอีกสักเล่ม ไม่ว่าจะเป็นของ Rita, Edwel, Head First PMP หรือหนังสือที่เป็นแนวสรุปเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวสอบ PMP ซึ่งหนังสือดังกล่าวจะช่วยขยายความให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยช่วงของการเตรียมตัวสอบนี้ ควรใช้ทุกเวลาที่ว่างจากการทำงานและภาระกิจส่วนตัว ในการทบทวนหนังสืออยู่ตลอดเวลา
• การทำข้อสอบนั้น พยายามจัดสรรเวลาในการทำข้อสอบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทุกครั้งที่ตรวจคำตอบควรจดบันทึกว่าข้อไหนที่เรายังผิดอยู่ และกลับไปอ่านซ้ำในหัวข้อนั้น การทำข้อสอบบ่อยๆ จะทำให้เราสามารถจดจำเนื้อหา สูตรคำนวณ และแนวทางการวิเคราะห์ Scenario ในข้อสอบได้เป็นอย่างดี สำหรับตัวอย่างข้อสอบนั้น ทางอาจารย์ทั้งสองได้จัดเตรียมแนวข้อสอบทั้งแบบ Paper-based และแบบ Online มากกว่า 1,000 ข้อ ให้กับผู้เข้าเรียนคอร์ส PMP Exam Preparation กับทาง Knowledger และควรจำลองการทำข้อสอบจริง โดยจับเวลา 4 ชั่วโมงในการทำข้อสอบ จำนวน 200 ข้อ ในสถานที่ที่สงบและทำให้เรามีสมาธิในการทำข้อสอบ นอกจากทดสอบความรู้ของเราที่มีขณะนั้นแล้ว การจำลองนี้ยังถือเป็นการทดสอบความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจด้วยเช่นกัน
จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ผู้ที่จะเตรียมตัวสอบ PMP ให้ผ่านนั้น จำเป็นต้องมีระเบียบวินัยในการอ่านและการฝึกทำข้อสอบ ให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอยามที่รู้สึกเหนื่อยล้าหรือท้อแท้จากการเตรียมตัวสอบ รับรู้คุณค่าที่ได้จากการสอบผ่าน และที่สำคัญต้องเตรียมรางวัลให้กับตัวเองเมื่อสามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้ ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรยากเกินไป ถ้าเรามีความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จ

การเรียนคอร์ส PMP Exam Preparation กับ Knowledger
การเรียนคอร์สนี้ทำให้ผมสามารถเข้าใจเนื้อหาในแต่ละบทของ PMBOK ได้ง่ายขึ้น ใช้เวลาในการอ่านหนังสือสั้นลง ประกอบกับคลังข้อสอบแบบ Online ที่ทางสถาบันจัดเตรียมให้นั้น ช่วยให้ผมสามารถฝึกทำข้อสอบได้ทุกที่ทุกเวลา สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือความเอาใจใส่ของอาจารย์ในช่วงของการเตรียมตัวสอบ ถึงแม้ว่าผมจะเรียนจบคอร์สแล้วก็ตาม ต้องขอขอบคุณอาจารย์อรินทราและอาจารย์ไพบูลย์เป็นอย่างยิ่ง ที่เป็นแรงผลักดันในการทำให้ผมสามารถสอบ PMP ผ่านได้ในครั้งแรกครับ                                                            สุทธิพันธ์ ศรีเกษมวงศ์, PMP
                                              First Assistant Vice President, Krungsri Consumer
 
                                                                  

 
 
     
   9 เทคนิคพิชิตการสอบ PMP ได้ในครั้งแรก (สำหรับผู้ทำงานประจำ)  
      
 

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า นวัตกรรมที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และทำให้เกิดขึ้นจริงได้ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารโครงการนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ในหลายๆด้าน และประกอบกับการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อใช้ทรัพยากรและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารโครงการควรมีใบประกาศนียบัตร Project Management Professional (PMP) ซึ่ง PMP เป็น Certification ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในวงการ Project Management ทั่วโลก โดย PMP เป็นใบประกาศนียบัตรที่ออกให้โดย Project Management Institute (PMI) ที่เป็นที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Project Management จากหลายประเทศทั่วโลก ผู้ที่มีใบประกาศนียบัตร PMP นั้นจะได้รับความน่าเชื่อถือเพราะเข้าใจองค์ประกอบการบริหารโครงการในทุกๆด้าน และมีแนวทางในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เพื่อให้ได้ PMP มาครอบครองผมจึงขอเสนอเทคนิคในการพิชิตการสอบ PMP โดยเขียนจากประสบการณ์ตรงที่ผมใช้ในการเตรียมตัวสอบดังนี้ครับ

อ่านต่อ
 
     
 
 
     
     
     
     

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

- PMP100%: Project Management Professionals (PMP) Exam Preparation - Guarantee 100%

- PMP: Project Management Professionals (PMP) Exam Preparation

 


หน้าแรก | หลักสูตรและตารางอบรม | วิทยากร | บริการของเรา | ติดต่อลงทะเบียน
 
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
Knowledger Co., Ltd
728 Bangbon 4 Soi 7, Bangbon Nuea, Bangbon, Bangkok 10150 Thailand
Tax ID: 0105555106113
Tel : 099-283-5200, 081-583-8805, 085-980-3563
Email : info@knowledgertraining.com